YMCA slaví 175 let

YMCA slaví 175 let

6. června oslaví YMCA již 175. narozeniny!

A co vlastně YMCA je?

YMCA (Young Men´s Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je

nejstarší          +      největší        +        nejrozšířenější

mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Trošku té historie:

YMCA vznikla v roce 1844 jako prostředek křesťanské pomoci mladým lidem „ztraceným“ v rychle se industrializujících a odlidšťujících městech Anglie. Jejím zakladatelem byl tehdy 23 letý obchodní příručí George Williams . V roce 1894 již YMCA měla přes 500.000 členů ve 34 zemích. Od té doby se YMCA rozšířila po celém světě. U nás fungovala od druhé poloviny 19. století a masově se rozšířila od roku 1921 především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších.
Svoji činnost nuceně ukončila v roce 1951 a obnovila ji až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992.

Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 45 miliony členy ve 124 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. 🙂 

YMCA Brno

YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení YMCA v ČR.

Naše aktivity

  • klubová činnost – šermíři, tanečníci, … -> Více o klubech zde.
  • letní tábory -> Více o táborech zde.
  • pořádání kulturních akcí, školení
  • tvorba vzdělávacích programů
  • kluby pro rodiče s dětmi -> Více o klubech zde.
  • poradenství -> Více o poradentsví zde.

This slideshow requires JavaScript.