Brigády v zahraničí

Hledáte brigádu v zahraničí? Zlepšíte si jazyk, poznáte nové lidi a United_Airlines_-_N14219_-_Flickr_-_skinnylawyer_(1)zvyky.
Mrkněte na odkaz a vyberte si jednu z široké nabídky.
http://www.icmtabor.cz/category/zamestnanost-a-podnikani/

* posilování spolupráce mezi službami zaměstnanosti, poskytovateli poradenství    v otázkách zaměstnání, institucemi vzdělávání, odborné přípravy a službami        informačními, včetně plného využití všech příslušných informačních kanálů
* profesní poradenství a konzultační služby
* propojování poskytovatelů informací a poradenských služeb v oblasti studijní a    profesní orientace, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí
* propagace podnikatelské kultury mezi mladými lidmi
* posilování role informačních center pro mládež a Eurodesku v oblasti
poskytování informací o dobrovolnické činnosti a jejích přínosech
* posilování informovanosti mládeže o možnostech dobrovolnictví ve spolupráci    se školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi
* ochrana dobrovolníků a zaručení kvality dobrovolných činností v informačních    centrech pro mládež

info icm tabor – brigady v zahranici -12.tyden 2017

abroad