Základní informace pro kluby

Kancelář YMCA Brno:

Zuzana Kříbková

tel. 541 215 533, email: ymca@ymcabrno.cz

Stanovy YMCA Brno

PDF

Výroční zpráva YMCA Brno 2020

výroční zpráva 2020

Logo YMCA – různé formáty

Logo YMCA.jpg   Logo YMCA.bmp  Logo YMCA.ai  Logo YMCA.eps  Logo YMCA.pdf

Logo MŠMT

Manuál pro umístění loga

Logo MŠMT_text_cerne.jpg, Logo_MŠMT_text_bile.jpg, Logo_MŠMT_sede.jpg, Logo_MŠMT_zelene.jpg, Logo_MŠMT_cerne.jpg

Účtárna

Náležitosti jednotlivých dokladů

Cestovní příkaz+vyúčtování pracovní cesty_soukromé vozidlo_2021(xls)
Cestovní příkaz dobrovolník – jízdné 2021(xls)

Směrnice o cestovních náhradách 2021

Výdajový pokladní doklad
Jízdné (výdajový doklad)

Členské příspěvky (příjmový doklad)
Účastnický poplatek – tábor (stvrzenka)

Účastnický poplatek – tábor (příjmový doklad)

Darovací smlouva

Cestovní náhrady

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v roce 2021 činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč
  • u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč

Průměrná cena pohonných hmot (pro zaměstnance) v případě, že neprokáží cenu nákupním dokladem:

  • 27,80 Kč u benzinu natural 95 oktanů
  • 31,50 Kč u benzinu natural 98 oktanů
  • 27,20 Kč u motorové nafty

Formuláře

Přihlášky
Běžný člen.pdf
Běžný člen.xls

Činný člen.pdf
Činný člen.xls

Hlášení o pořádání tábora
Hlášení o konání tábora.xls

Závěrečná zpráva – tábor
Závěrečné hlášení táborů.xls

GDPR

Formulář GDPR  – tábory pro děti.docx

Formulář GDPR – akce YMCA Brno.docx

Pojištění

Úrazové pojištění
Formulář – oznámení o úrazu
Metodika ČRDM pro formulář Oznámení o úrazu (jak správně vyplnit formulář)
Doloží se kopie zprávy od lékaře.

Odpovědnost za škodu
Oznámení
Vzor vyplnění

Vnitřní granty
Termíny odevzdání dokladů:
Za první pololetí 2021 – do 31.8.2021
Za druhé pololetí 2021 – do 30.11.2021, za akce konané v prosinci do 4.1.2022

Kritéria hodnocení
Formuláře
Doporučení pro vyplňování

Vzory smluv

VZOR movitý dar

VZOR finanční dar
Pro potvrzení o daru se prosím obracejte na kancelář YMCA Brno, email: ymca@ymcabrno.cz. Děkujeme

Příkazní smlouvy

VZOR příkazní smlouva a pověření dobrovolníka (xls)

VZOR příkazní smlouva a pověření dobrovolníka (pdf)