Podpořené projekty

V roce 2018 proběhl za podpory Jihomoravského kraje projekt Sedlářské dílničky  pro nejmladší 2.
Za poskytnutou dotaci velmi děkujeme.


YMCA Brno v roce 2016 realizovala s dotační podporou následující projekty. Za podporu všem podporovatelům velmi děkujeme.

Dokončení oprav klubovny YMCA Brno v roce 2016
Poskytovatel dotace  :  Jihomoravský kraj. OŠMT
č. projektu 038082/16/OŠ
částka 55 500,-Kč

V tomto projektu byly díky podpoře JMK dokončeny opravy nových prostor kluboven YMCA Brno. Jde o dokončení oprav elektroinstalací, omítek, vymalování , opravy WC a opravy oken.

Mateřské centrum Nosislávek 2016
Poskytovatel dotace  :  Jihomoravský kraj, OSV
č. projektu 037520/16/OSV
částka 32 000,-Kč
Pokračovací projekt zajišťuje činnost mateřského centra Nosislavek, které navštěvují rodiče z Nosislavi a okolí.

Činnost mateřského centra Nosislávek v 2016

Poskytovatel dotace  :  Městys Nosislav
č. projektu 8/2016
částka 8 000,-Kč
Činnost mateřského centra Nosislávek podpořil i městys Nosislav, jednalo se o podporu výtvarných a sportovních aktivit centra.

YMCA Brno v roce 2016
poskytovatel dotace : Statutární město Brno, OŠMT
č. projektu 117/2016, 6716091101
částka : 47 000,-Kč

Tento projekt se týkal podpory činnosti klubů YMCA Brno a rozvoje jejich činnosti.
Táborová základna Veverská Bítýška v roce 2016

poskytovatel dotace : Statutární město Brno, OŠMT
č. projektu 118/2016, 6716091102
částka : 45 000,-Kč
Projekt  sloužil k rozvoji a udržení aktivit na táborové základně Veverská Bítýška tak, abychom mohli udržet cenovou relaci aktivit  pro všechny.

Ekologická výchova v YMCA Brno v roce 2016
poskytovatel dotace : Statutární město Brno, OŽP
č. projektu 04216091698
částka : 9 000,-Kč
V rámci projektu probíhaly aktivity související s výchovou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Šlo o celoroční aktivity klubu mladých Svišťů a školení vedoucích YMCA Brno.

Prorodinné aktivity YMCA Brno 2016
poskytovatel dotace : Statutární město Brno, OZ
č. projektu 7116091968
částka : 20 000,-Kč
Projekt podpořil činnost coworkingového klubu Mama mimi a mezigeneračního klubu Nestor.

YMCA Brno 2016
poskytovatel dotace : MŠMT
č. projektu 002/1/NNO/2015
částka : 291 100,- Kč

Projekt se týkal celoročních aktivit YMCA Brno, a to jak pro organizovanou tak i neorganizovanou činnost dětí a mládeže. Podpořeny byl jak provoz YMCA Brno, tak i aktivity jednotlivých klubů, tábory a vzdělávací aktivity.

Modřická bitva 2016
poskytovatel dotace : Město Modřice
částka : 80 000,- Kč

Dotace byla poskytnuta na úhradu nákladů spojených s 9,. ročníkem Modřické bitvy, kterou pořádá klub Carpe diem.

 Lovčičská zteč 2016 poskytovatel dotace :obec Lovčičky
částka : 20 000,- Kč

Projekt zajištoval program  pro rodiny s dětmi , realizoval jej klub Carpe diem.

Doprava na tábor
poskytovatel dotace : Rakvice
částka : 25 000,- Kč

Obec Rakvice poskytla úhradu části  nákladů na dopravu dětí z Rakvica okolí  na tábor pořádaný klubem Rakvice na Kláskově mlýně.

Vydání knihy o Komorním orchestru mladých
poskytovatel dotace : město Chotěboř
č. projektu 09/2016/K
částka : 15 000,- Kč

Dotace podpořila vydání publikace o historii Komorního orchestru mladých.