Důležité pro všechny kluby!

Důležité pro všechny kluby!

presipaci hodinyBlíží se již termín placení členských příspěvků.
Platbu je nutné provést nejpozději do je 31. 3.2017.
Jako variabilní symbol použijte číslo vašeho klubu.
Také Vás prosím o zaslání aktualizovaného seznamu členů vašeho klubu pro rok 2017.
 
Dále připomínám dodání textu + foto do výroční zprávy 2016,
které je nutno zaslat do 31. 3. 2017.