Kontakt

Organizační struktura YMCA Brno

YMCA Brno
Kounicova 3
Brno 602 00
IČO: 265 293 19
Tel.: 541 215 533
e-mail: brno@ymcabrno.cz

Táborová základna, kontakt: Ing. Helena Najbrtová

Statutární zástupci:
Předseda: Mgr. Marta Joanidisová
Místopředseda: MgA. Kateřina Báňová
Hospodář: Ing. Ladislav Pecina

Členové výboru:
Mgr. Marta Joanidisová (předseda)
MgA. Kateřina Báňová (místopředseda)
Ing. Ladislav Pecina (hospodář)
Jaromír Hron
Anna Najbrtová
Michael Bedřich
František Hasal

Kontrolní komise:
Ing. Petr Konvalinka (předseda)
Mgr. Světla Froncová
Michaela Kalčiková

Informační centrum pro mládež YMCA Brno
Kounicova 3
Brno 602 00
e-mail: icm@ymcabrno.cz