Zahraniční programy

Vyjeďte s Ymkou do zahraničí, vzdělávejte se a poznávejte svět okolo sebe.armenie

Aktuální přihlašování:

VOLUNTEER SERVICE WITH YMCA FRANCE
http://ymcaeurope.com/volunteer-service-with-ymca-france

GLOBAL WEEK, 12. – 18. srpna 2017, v Nærsnes v Norsku = každoroční mezinárodní setkání vedoucích YMCA, které pořádá Y Global. Je to součást celosvětové iniciativy YMCA a YWCA k navýšení kompetencí vedoucích, kteří vedou děti a mladé lidi k aktivnímu občanství. Cílem je prohloubit znalosti v tématech globální spravedlnosti a chudoby. Global Week je určený mladým lidem, především vedoucím z YMCA 18-30 let, kteří se domluví anglicky a mají zájem o témata lidských práv a udržitelného rozvoje. Tato akce získala podporu z grantu Erasmus+ a z rozpočtu Zahraničí YMCA v ČR. Účastník přispívá pouze menší částkou na dopravu. O Global Weeku v roce 2015 jste se mohli dočíst v Proteinu. Ideální akce pro někoho, kdo chce zažít “mezinárodnost” Ymky, otestovat svou angličtinu a přitom tam nejet sám (bude součástí 4 členné skupiny z ČR).

Dobrovolnická služba v YMCA France – 3 místa pro dobrovolníky (18 – 25 let) v YMCA Le Rocheton. Informace zde. Nebo v YMCA France v Paříži či YMCA Sanary-sur-mer blízko Marseille, info zde. Doba trvání 10 – 12 měsíců od září 2017. Komunikativní francouzština nebo angličtina.

WORKCAMP v YMCA Srbsko – poslední volná místa pro dobrovolníky, workcamp UPCYCLE UPGRADE UNDERSTAND se uskuteční od 15. do 27. 7. 2017 v Bački Petrovaci. Podrobnosti zde.

 Další možnosti zajímavých programů jsou na stránkách YMCA v ČR:

Zahraniční programy YMCA V ČR

Proběhlo:

ESG LEADERSHIP TRAINING AND SEMINAR v Arménii! – do 15. června

Letní škola a mezikulturní dialog se syrskými uprchlíky – do 22. června