Informační služby ICM

Informační služby:

Zpracováváme pro vás informace o možných formách vzdělávání, možnostech pracovního uplatnění pro absolventy, ale také informace o nevládních organizacích v celém kraji, nabídku programů pro volný čas a kontakty na další zdroje specifických informací.

Nabídka našeho informačního servisu:

vzdělávání>

programy pro volný čas>

pracovní uplatnění>

zdraví>

dobrovolnictví>

ekologie>

cestování>

pomoc v krizi na jižní Moravě>

nestátní neziskové organizace na jižní Moravě>

V současné době nás naleznete na adrese: Kounicova 3, Brno.
Pro snadnější přístup použijte zvonky č. 1 a 2 + ENTER