Základní informace pro kluby

Aktuální otevírací doba kanceláře:

Úterý: 9,00 – 13,00 hodin
Středa: 16,00 – 18,00 hodin
Čtvrtek: 9,00 – 13,00 hodin
Pátek: 9,00 – 13,00 hodin

Své dotazy a připomínky směřujte prosím na paní Lenku Macháčkovou,

tel. 541 215 533, email: ymca@ymcabrno.cz

Stanovy YMCA Brno

PDF

Výroční zpráva YMCA Brno 2018

PDF

Logo YMCA – různé formáty

Logo YMCA.jpg   Logo YMCA.bmp  Logo YMCA.ai  Logo YMCA.eps  Logo YMCA.pdf

Logo MŠMT

Manuál pro umístění loga

Logo MŠMT_text_cerne.jpg, Logo_MŠMT_text_bile.jpg, Logo_MŠMT_sede.jpg, Logo_MŠMT_zelene.jpg, Logo_MŠMT_cerne.jpg

Účtárna

Náležitosti jednotlivých dokladů

Cestovní příkaz + vyúčtování pracovní cesty (xls) – soukromé vozidlo 2020
Cestovní příkaz dobrovolník – jízdné 2020

Směrnice o cestovních náhradách 2020

Výdajový pokladní doklad
Jízdné (výdajový doklad)

Členské příspěvky (příjmový doklad)
Účastnický poplatek – tábor (stvrzenka)

Účastnický poplatek – tábor (příjmový doklad)

Darovací smlouva

Cestovní náhrady

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v roce 2020 činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč
  • u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč

Průměrná cena pohonných hmot (pro zaměstnance) v případě, že neprokáží cenu nákupním dokladem:

  • 32,00 Kč u benzinu natural 95 oktanů
  • 36,00 Kč u benzinu natural 98 oktanů
  • 31,80 Kč u motorové nafty

Formuláře

Přihlášky
Běžný člen.pdf
Běžný člen.xls

Činný člen.pdf
Činný člen.xls

Hlášení o pořádání tábora
Hlášení o konání tábora.xls

Závěrečná zpráva – tábor
Závěrečné hlášení táborů.xls

GDPR

Formulář GDPR  – tábory pro děti.docx

Formulář GDPR – akce YMCA Brno.docx

Pojištění

Úrazové pojištění
Formulář – oznámení o úrazu
Metodika ČRDM pro formulář Oznámení o úrazu (jak správně vyplnit formulář)
Doloží se kopie zprávy od lékaře.

Odpovědnost za škodu
Oznámení
Vzor vyplnění

Vnitřní granty
Termíny odevzdání dokladů:
Za první pololetí 2020 – do 31.8.2020
Za druhé pololetí 2020 – do 30.11.2020, za akce konané v prosinci do 4.1.2021

Kritéria hodnocení
Formuláře
Doporučení pro vyplňování

Vzory smluv

Vzor darovací smlouvy – finanční dar hotově.doc
Vzor darovací smlouvy finanční dar.doc
Vzor darovací smlouvy – movitý dar.doc
Pro potvrzení o daru se prosím obracejte na kancelář YMCA Brno, email: ymca@ymcabrno.cz. Děkujeme

Příkazní smlouvy

Příkazní smlouva a pověření dobrovolníka – vzor.xlsx
Příkazní smlouva a pověření dobrovolníka – vzor.pdf