Základní informace pro kluby

Stanovy YMCA Brno

PDF

Výroční zpráva YMCA Brno 2017

PDF

Loga YMCA

Logo.jpg
Logo.bmp
Logo.ai
Logo.eps
Logo.pdf

Účtárna

Náležitosti jednotlivých dokladů

Cestovní příkaz + vyúčtování pracovní cesty (xls) – soukromé vozidlo 2018
Cestovní příkaz dobrovolník – jízdné 2018

Směrnice o cestovních náhradách 2018

Výdajový pokladní doklad
Jízdné (výdajový doklad)

Členské příspěvky (příjmový doklad)
Účastnický poplatek – tábor (stvrzenka)

Účastnický poplatek – tábor (příjmový doklad)

Darovací smlouva

Cestovní náhrady
Druh vozidla: sazba v roce 2019
Osobní automobil: 3,90 Kč
Motocykl, tříkolka: 1,10 Kč

Průměrná cena pohonných hmot (pro zaměstnance) v případě, že neprokáží cenu nákupním dokladem:
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty:

Cena v Kč 2019: Oktany
29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
28,60 Kč u motorové nafty.

Formuláře

Přihlášky
Běžný člen.pdf
Běžný člen.xls

Činný člen.pdf
Činný člen.xls

Hlášení o pořádání tábora
Hlášení.xls

Závěrečná zpráva – tábor
Závěrečná zpráva.xls

GDPR

Formulář GDPR  – tábory pro děti.docx

Formulář GDPR – akce YMCA Brno.docx

Pojištění

Úrazové pojištění
Formulář – oznámení o úrazu
Metodika ČRDM pro formulář Oznámení o úrazu (jak správně vyplnit formulář)
Doloží se kopie zprávy od lékaře.

Odpovědnost za škodu
Oznámení
Vzor vyplnění

Vnitřní granty
Termíny odevzdání dokladů:
Za první pololetí 2019 – do 31.8.2019
Za druhé pololetí 2019 – do 30.11.2019, za akce konané v prosinci do 4.1.2020

Kritéria hodnocení
Formuláře
Doporučení pro vyplňování

Vzory smluv

Vzor darovací smlouvy – finanční dar hotově.doc
Vzor darovací smlouvy finanční dar.doc
Vzor darovací smlouvy – movitý dar.doc
Pro potvrzení o daru se prosím obracejte na kancelář YMCA Brno, email: ymcabrno.cz. Děkujeme

Příkazní smlouvy

Příkazní smlouva a pověření dobrovolníka – vzor.xlsx
Příkazní smlouva a pověření dobrovolníka – vzor.pdf