Folk Marathon: V Brně se sešly stovky příznivců hudby a tance s lidovými kořeny v moderním kabátě

Folk Marathon: V Brně se sešly stovky příznivců hudby a tance s lidovými kořeny v moderním kabátě

Jiří Lubojacký

derním kabátě foto Jiří Lubojacký

Ve dnech 28. 12. – 2. 1. v Brně proběhl 8. ročník Folk Marathonu – mezinárodní akce, na které se sešli tanečníci a muzikanti z více než dvaceti různých zemí, aby společně přivítali příchod roku 2018. Zúčastnit se mohli mnoha nabízených workshopů, zájmových skupin určených k výměně hudebních, tanečních i kulturních znalostí, večerních sessions či tancovaček. Nechyběla ani Silvestrovská party, kde se všichni sešli na parketu kulturního domu Dělňák Líšeň.

Dle hlavní organizátorky letošního ročníku Anny Ward Folk Marathon není festivalem v běžném slova smyslu. Na programové náplni se podílejí samotní účastníci, kteří můžou svůj workshop nebo kapelu předem přihlásit. Protože k nám ale přijeli přední představitelé balfolkové a ethno scény v Evropě, byla kvalita programu, který zahrnoval jak večerní tancovačky, tak spoustu workshopů a dalších akcí v průběhu dne, velmi vysoká“.

Součástí programu byly:

– taneční a hudební workshopy v prostorách YMCA Brno a Sokola
– zájmové skupiny, kde se účastníci mohli setkávat nad tématy, která je spojují
– hudební sessions, které v odpoledních a podvečerních hodinách probíhaly v Místogalerii Skleněné louky, později potom v hudebních klubech Brna
– dvě večerní tancovačky s živou hudbou v Buran Teatru, jejichž součástí byla i skvělá party v baru divadla
– klandestina – taneční setkání v ulicích města
– silvestrovská party se dvěma scénami a prostorem pro spontánní vznik hudebních a tanečních skupinek
– dva posilvestrovské večery, kdy si účastníci mohli vybrat mezi menší taneční scénou a dvěma různě zaměřenými hudebními parties v klubech Desert a Mors Art

Folk Marathon organizuje mezinárodní tým, jehož členové se hlásí k balfolkovému hnutí a ethnu. Balfolk je taneční a hudební směr, který staví na lidových kořenech kultury, ale přistupuje k ní moderně a neformálně. Balfolková komunita je otevřená všem – většinu tanců je možné naučit se velmi rychle, takže návštěvník tancovačky si zatancuje už napoprvé. Veškeré dění na Folk Marathonu bylo tedy určeno pro všechny návštěvníky bez ohledu na jejich předchozí zkušenost, dovednosti či věk. Bylo samozřejmě možné účastnit se jen některých částí programu v libovolné kombinaci, čehož v průběhu celé akce využilo několik desítek návštvníků, kteří rozšířili řady bezmála třista dvaceti předem zaregistrovaných účastníků.

 

První Folk Marathon byl uspořádán v roce 2010/11 ve Vídni, každý rok se ale odehrává v jiném evropském městě. Mezi místa konání minulých Folk Marathonů patří i Praha, Tübingen (Německo) a Kodaň (Dánsko). Organizační team v Brně reprezentuje taneční spolek Ton Simple, který působí v rámci YMCA Brno. Na organizaci se podílel také klub MorsArt.

 

Odkazy:

http://folkmarathon.com/brno/ – oficiální stránky Folk Marathonu Brno
https://www.facebook.com/events/113249749380497/ – událost na Facebooku
http://tonsimple.cz/ – stránky pořádající organizace Ton Simple
http://www.ymcabrno.cz/ – stránky YMCA Brno
http://www.morsart.cz/ – stránky klubu MorsArt

Kontakt:

Ton Simple
Anna Ward (CZ, EN, FR)
731 138 365

tonsimple@tonsimple.cz