Zahraniční programy aneb pojeď na zkušenou s Ymkou

Zahraniční programy aneb pojeď na zkušenou s Ymkou

Láká tě vyjet do zahraničí, poznat nové lidi či získat nové zkušenost? Zkus to s Ymkou!
Právě teď je ještě možnost přihlásit se na dvě akce, mrkni se na to a pojeď s námi>

>>YLA 2018 – YMCA Leadership Academy – v roce 2018 proběhne 2. ročník školicího programu YMCA Europe pro aktivní a potenciální členy výborů YMCA (18-29 let). Tři čtyřdenní školení (6. -11. 2. 2018 v Itálii nebo Portugalsku, 24. – 29. 4. 2018 v Dánsku nebo Francii a v listopadu 2018, místo bude upřesněno) pokryjí oblasti vedení, řízení, strategického plánování, prosazování zájmů, mezinárodní spolupráce v YMCA. Hlaste se nejpozději do 22. 11. na ymca@ymca.cz. O YLA 2017, které se účastní dvě vedoucí z YMCA T.S., si můžete přečíst na blogu http://ymca-na-cestach.blogspot.cz/2017/04/1.html, hodnotí tento kurz jako velmi přínosný. V rámci YLA 2018 jsme se připojili k žádosti o grant Erasmus+, který by měl významnou měrou pokrýt náklady účastníků. Více o YLA 2018 naleznete ZDE, o YLA 2017 ZDE.

>>Youth Peace Network v Kanadě je 3 měsíční letní školicí a dobrovolnický program YMCA of Greater Vancouver určený členům YMCA (19-30 let), kteří budou pracovat jako dobrovolníci a vedoucí v táboře YMCA Camp Ephinstone. Přepošlete prosím vhodným kandidátům a podpořte je v přihlášení. Zkušenost našich absolventů je jednoznačně pozitivní, přímá práce s dětmi jim přinese vhled do fungování YMCA v Kanadě, mezinárodní tým dobrovolníků znamená možnost síťování i inspiraci z celého světa. Účast v programu je za minimální náklady. Zájemce o program je členem YMCA, je tvůrčí, motivovaný, zodpovědný, flexibilní, domluví se anglicky, získá podporu KČ i YMCA v ČR. Je mu hrazeno cestovné, ubytování, strava, menší kapesné. Zájemce vyplní přiloženou přihlášku, získá podporu svého KČ, který vyplňuje Reference Form v přihlášce. Poté přihlášku zašle mě (prosím o včasné zaslání do 8.12.) a získá pro svou účast podporu GS. Přihláška s doporučením je odeslána do Kanady do 31.12.2017. V případě přijetí dokládá účastník ještě výpis z rejstříku trestů.