41 Ton Simple

Balfolk jsou tance (ale i hudba) z celé Evropy s lidovým pozadím. Nezaměřujeme se nicméně na konzervaci lidové kultury, ale na její zasazení do soudobého kontextu, prožitek z tance a jeho přístupnost všem. Většina tanců je v základu velmi snadno naučitelná, takže i začátečníci si zatancují už při svém prvním vstupu na parket, balfolk zároveň ale dává prostor svobodnému tanečnímu rozvoji jedince. Tančíme tance v páru, kruhové, řetězové i ve čtverylce.

Chceme v Brně vybudovat pevný základ balfolkové komunity, která bude spolupracovat s tanečníky i muzikanty z celé Evropy.

V roce 2017 bychom rádi prohloubili naši spolupráci s taneční komunitou v Praze a ve Vídni, ale také přispěli k rozvoji bretonské kultury v Brně (například ve spolupráci s Aliance Francaise).
Krom našich pravidelných setkání chceme pořádat semináře pro veřejnost, umožnit zkušenějším tanečníkům posunout se dál, ale hlavně vytvořit společenský prostor pro hudbu a tanec pořádáním tancovaček a jiných veřejně přístupných akcí.

Ton Simple se také v sezóně 2017/18 stane organizátorem Folk Marathonu, což je setkání tanečníků a hudebníků které se koná na přelomu roku, každoročně se stěhuje do některé
z Evropských metropolí a účastní se ho zhruba 400 lidí.