33.1 DÉMÁIRT – CEILÍ CLUB

sekce Démairtu, klub přátel lidových tanců keltských regionů

Tato sekce Démáirtu slouží především těm, kteří si chtějí rozšířit své taneční obzory o lidové tance keltských regionů v přátelské atmosféře a nenáročným způsobem. Náplň tréninků střídá tance hlavně z oblastí Irska,
Skotska a Anglie. Důležitou součástí aktivit jsou velké taneční akce v průběhu roku, jako Skotský ples, Svatoondřejské ceilií nebo historický Anglický ples, na kterých členové patřičně využijí všechny své nabyté taneční dovednosti a asistují i po organizační stránce. Součástí klubu je i seskupení Jane Austen.CZ, která od r. 2011 úspěšně pořádá taneční semináře a plesy zaměřené na období empíru, hojně navštěvované účastníky z celé ČR
a Polska. Nejkomplexnější akcí byl Empírový den v Olomouci – zážitková celodenní akce zahrnující taneční workshop, piknik v parku, návštěvu divadla a závěrečný slavnostní ples.
Události se zúčastnilo až 150 lidí z celé republiky. Tradice oslav irských svátků ve větším stylu na Den sv. Patricka a podzimní Samhain se pravidelně koná v líšeňském Dělňáku, kdy Démáirt jako spoluorganizátor přizve tanečníky z ostatních irských souborů, hraje živá kapela, tanečníci prezentují své choreografie a vedoucí ceilí clubu vyučují tance pro všechny zúčastněné v publiku. Tím Démáirt obohacuje místní nabídku tanečních akcí, které jsou otevřené nejen přihlížejícím divákům, ale i aktivním tanečníkům z řad veřejnosti.

V roce 2016 proběhla menší obměna lektorů kteří si nadále v průběhu roku doplňují své znalosti na tematických seminářích. Výhodou oproti „prezentační“ složce souboru Démáirt, je v případě Ceilí clubu možnost i nepravidelné účasti, kterou oceňují jak studenti, tak dospělí tanečníci, kteří si tím mohou zpestřit své všední pracovní dny.
Ceilí club je nadále otevřen dalším novým příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého přátelského kolektivu.

Ceilí club je nadále otevřen dalším novým příchozím, které vždy brzy „pohltí“ do svého přátelského kolektivu. ☺

Scházíme se vždy v pondělí 20.15!

Kontakt:
MgA. Katka Báňová
Mobil: 777 349 662
Email: ceili@demairt.cz
Web: demairt.cz/ceili