16 Zlínská studna – NEAKTIVNÍ

prostor pro sdílení názorů

Skupina Zlínská studna vznikla na základě úvah (a věřím, že i Božího vedení) několika lidí o tom, jak poskytnout studentům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně prostor dozvídat se aktuální informace ze široké škály oborů,
vyjádřit a zformovat svá stanoviska a dát podnět k zamyšlení se či přehodnocení některých životních principů.
V říjnu roku 2007 proběhlo první setkání lidí, kteří byli ochotni se do této služby zapojit.
První akce (přednáška na téma Touhy) následovala brzy po prvním setkání, k přednáškám se poté přidaly diskusní večery a dále Interaktivní čtení Bible. Univerzita byla co se týče poskytnutí prostor velmi vstřícná,
a tak zatím všechny naše akce probíhaly právě na půdě UTB ve Zlíně.

Klub Zlínská studna provozuje především vzdělávací aktivity
– přednášky a promítání zajímavých dokumentů.

V loňském roce se uskutečnily tyto:

3.3.2015 „Je muž, který je vysoký, šťastný“?- filmový klub
3.3.2015 „Úskalí partnerských vztahů“
17.3.2015 „Moderní obchod s lidmi.“
21.4.2015 „Proč Bůh dopouští zlo?“
24.3.2015 „Má smysl se chovat eticky?“
31.3.2015 „Lidský rozměr.“- filmový klub
14.4.2015 „Prokrastinace“
16.4.2015 „Mediální lži.“

Jsem si jist, že s Boží pomocí se tato služba bude dále ubírat tím správným směrem!

Kontakt:
Petr Šalomoun
Web: www.zlinskastudna.cz
Facebook: facebook.com/ZLÍNSKÁ-studna