ekologie

EKOLOGICKÉ ORGANIZACE A PROJEKTY V BRNĚ
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí – www.brno.cz/odbor-zivotniho-prostredi
Ekologický institut Veronica, ekoporadna, zelená domáctnost a další informace – www.veronica.cz
Akce Brno – Zdravé město, programy a projekty – www.brno.cz/kancelar-projektu-brno-zdrave-mesto
M.R.K.E.V. – Síť škol se zájmem o ekologickou výchovu, projekt Lipky – www.lipka.cz/mrkev

TŘÍDĚNÍ ODPADU MÁ SMYSL
Co a kam třídit? Proč třídíme odpad a co se s ním potom děje? – www.sako.cz