Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Vedoucí: Eva Petrášová – klubko@jmpionyr.cz
Termín: 12.05.2017 16:00

Upřesnění termínu:
Místo konání: Lužánky – středisko volného času, pracoviště Louka, Bzenecká 23, Brno

Pátek 12. 5. – 16:00 – 21:00
Sobota 13. 5. – 8:00 – 18:00
Neděle 14. 5. – 8:00 – 18:00

Pátek 19. 5. – 16:00 – 21:00
Sobota 20. 5. – 8:00 – 18:00 (bazén)
Neděle 21. 5. – 8:00 – 18:80

+ zkoušky po domluvě s lektory na kurzu

Obsah kurzu:
Školení Zdravotníka zotavovacích akcí je akreditované MŠMT.

Základy stavby a funkce lidského těla
Teorie první pomoci
Základy zdravotnické dokumentace
První pomoc – praxe
Hygiena a epidemiologie
Práva a povinnosti zdravotníků ZA
Péče o nemocné
Záchrana tonoucího

Cena pionýr: 900,- Kč
Cena ostatní: 1350,- Kč

Více informací zde.

Podmínka účasti:
– ukončené středoškolské vzdělání nejpozději v tomto školním roce
– věk nad 18 let (či 18 let před akcí, na níž má být zdravotníkem)
– potvrzení o lékařské prohlídce (kopie) dle zákona 258/2000 sb.
– výpis z rejstříku trestů (stačí fotokopie, ne starší 3 měsíců)
(potvrzení lze vyřídit do termínu závěrečných zkoušek)