Letní dětské tábory BLAŽKOV

Pojeďte s námi na Letní dětské tábory BLAŽKOV!

Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA Brno spolu s brněnským seniorátem ČCE, pořádá tábory pro děti v evangelickém středisku Blažkov.

Romantické prostředí chatového tábora, uprostřed lesa v srdci Vysočiny nedaleko obce Blažkov, láká každým rokem 42 dětí (6 – 12 let) a 15 vedoucích ke společnému desetidennímu pobytu na táboře.

Sledujte také stránky tábora zde.


Kadibudky, teplá voda jen po zatopení a vaření na kamnech a k tomu elektrika a spánek na posteli ve spacáku. To je kombinace, která zaručuje pohodlí a přitom je v táborovém prostředí. O atmosféru a program se starají vedoucí, mezi nimiž jsou jak studenti, tak pracující, mnozí bývalí dětští účastníci táborů a k tomu dva evangeličtí faráři. Společně se snaží každým rokem připravit vyvážený ymkařský program pro rozvoj těla, duše i ducha děti, kteří se tábora účastní. Společná práce pro blaho tábora, biblická práce, čas pro zdokonalování ve znalostech a dovednostech, celotáborová hra, to jsou jen některé z částí programu, které každé z dětí absolvuje.

Nad rámec letního tábora klub Blažkov kontinuálně pracuje s vedoucími, kteří se formálně i neformálně v průběhu roku setkávají. Přípravy táborů jsou spojeny s dílčími školeními a zvyšováním kompetence vedoucích. Tato praxe přinesla vybudování silného týmu, složeného zejména s odchovanců tábora, kteří nesou hodnoty našich táborů dál.   

 

This slideshow requires JavaScript.