Kyjov

Stanový tábor pro děti

Náš klub pravidelně pořádá tábor v Jestřebích horách v Podkrkonoší. Stanový tábor je zaměřen na osvojování tábornických dovedností, života v přírodě bez elektrické energie, upevňování dobrých mezilidských vztahů a je s duchovní náplní. Dále se učíme poznávat stromy, rostliny a houby, poskytnout první pomoc apod. Po celou dobu probíhá celotáborová hra ukončená cestou o poklad.

Kontakt:
Zdeněk Hochman
Mobil: 608 351 744