341 Blažkov

tábory pro školní děti

Romantické prostředí chatového tábora, uprostřed lesa v srdci Vysočiny
nedaleko obce Blažkov, láká každým rokem 42 dětí (6 – 12 let) a 15 vedoucích ke společnému desetidennímu pobytu na táboře. Kadibudky, teplá voda jen po zatopení, vaření na kamnech a k tomu elektrika a spánek na posteli ve spacáku. To je kombinace, která zaručuje pohodlí a přitom ducha táborového prostředí. O atmosféru a program se starají vedoucí, mezi nimiž jsou jak studenti, tak pracující, mnozí bývalí dětští účastníci táborů a k tomu dva evangeličtí faráři. Společně se snažíme každým rokem připravit vyvážený ymkařský program pro rozvoj těla,
duše i ducha dětí, které se tábora účastní. Společná práce pro blaho tábora, biblická práce, čas pro zdokonalování
ve znalostech a dovednostech, celotáborová hra, to jsou jen některé z částí programu, které každé z dětí absolvuje. Tábor se stal mezi dětmi tak oblíbený, že jeho kapacita je naplněna do tří dnů od rozeslání přihlášek.

V roce 2016 bylo téma celého tábora inspirováno knihou Julese Verna – Děti kapitána Granta. Příběh z prostředí mořeplavců přinesl nejen putování po Jižní Americe, Austrálii a Novém Zélandu, ale i mnohá napětí v bouři,
či nočním úprku před zločinci. Byť to vypadalo, že se sice vrátíme domů živi a zdrávi,
kapitán Grant nebyl nalezen. Až při cestě domů se objevil na opuštěném
ostrově dým z ohně a zvědavé děti kapitána našly.

Jako každá táborová parta, považujeme náš tábor za nejlepší pod sluncem.
Naše vysoká laťka z let minulých neklesla, a již se všichni těší na další rok.

Nad rámec letního tábora klub Blažkov kontinuálně pracuje s vedoucími, kteří se formálně i neformálně v průběhu roku setkávají. Přípravy táborů jsou spojeny s dílčími školeními a zvyšováním kompetence vedoucích. Tato praxe přinesla vybudování silného týmu, složeného zejména s odchovanců tábora, kteří nesou hodnoty našich táborů dál.

Kontakt:
Miki Erdinger
Email: miki@erdinger.cz