32 Baštýři

klub historického šermu Baštýři

Zaměřením klubu je scénické a divadelní ztvárnění období českých dějin druhé poloviny 14. století
a 2. poloviny 15. století. Zároveň někteří členové klubu jsou členy spolku Doba Karlova, z. s. zabývající se rekonstrukcí života za vlády Karla IV.

KHŠ Baštýři se účastní kulturně historických akcí v ČR a zahraničí, kde v živých divadelních vystoupeních předvádí secvičené souboje zasazené do cca 20 minutového příběhu. Dále mají návštěvníci těchto akcí možnost navštívit dobové polní ležení s kuchyní, střelnici, případně je jim vysvětlen základ některých tehdejších řemesel,
které si mohou vyzkoušet.

V roce 2016 se členové KHŠ Baštýři účastnili zejména těchto akcí:
Historická bitva Libušín, Otvírání sezóny ATC Merkur Pasohlávky, Oživlý hrad Boskovice, Frýdlanstký turnaj, Slavnosti Pernštejnského panství 2016, Na vlastní kůži středověkem – Cornštejn 2016, Bouzovský mumraj 2016, Turnaj Dračího řádu na hradě Trenčín, Rekonstrukce korunovace Karla IV. v Praze. Rok 2016 byl rokem Karla IV.,
od jehož narození uplynulo 600 let. Většina akcí se tedy nesla v duchu oslav tohoto významného jubilea. Jejich vyvrcholením byly víkendové pražské slavnosti, které se konaly první víkend v září. Členové KHŠ Baštýři se zúčastnili velkolepého průvodu Prahou a Rekonstrukce korunovace, která se konala v prostorách Katedrály Sv. Víta. KHŠ Baštýři jsou otevřeni všem novým zájemcům o historii, šerm, divadlo a fireshow, ať už jako stálé členy, tak i jako dobrovolníky, kteří s námi pojedou pomoci na některou z našich akcí. Přivítáme všechny, kteří svůj koníček chtějí dělat poctivě, s nadšením a pro zábavu.

KHŠ Baštýři jsou otevřeni všem novým zájemcům o historii, šerm, divadlo a fireshow, ať už jako stálé členy, tak i jako dobrovolníky, kteří s námi pojedou pomoci na některou z našich akcí. Přivítáme všechny, kteří svůj koníček chtějí dělat poctivě, s nadšením a pro zábavu.

Kontakt:
Richard Lev
Mobil: 775 333 583
E-mail: 
bastyri@bastyri.cz
Web: 
bastyri.cz