vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ ŠKOL, INFORMACE, MATERIÁLY
Rejstřík škol MŠMT ČR – rejskol.msmt.cz
Atlas školství, zde najdete všechny školy v ČR (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, Jazykové školy s pomaturitním studiem), portál … kam na školu – www.atlasskolstvi.cz
Portál pro žáky a studenty, kromě katalogu škol jsou zde nabídky na studium v zahraničí, brigády, prácovní místa ve školství, články, testy, soutěže, kalendář akcí – www.skoly.vzdelani.cz
Vyšší odborné školy, AMOS – Centrum vzdělávání – www.vyssiodborneskoly.com
Veřejná databáze vzdělávacích kurzů a škol z ČR (jazykové kurzy, přijímací zkoušky, profesní kurzy a semináře), sdílení materiálů pro studium (SŠ, VŠ), aktuální přehled vysokých škol – superstudent.cz
Studentský informační portál zaměřený na VŠ a univerzity v ČR – www.vejska.cz
Jak dál po skončení školy? Možnosti a povinnosti studenta, statut studenta, jak se přihlásit na ÚP
www.icm.cz/jak-dal-po-skonceni-skoly
Amos – Centrum vzdělávání, vaše brána ke vzdělání – www.kampomaturite.cz
Český jazyk – internetová jazyková příručka – prirucka.ujc.cas.cz

TESTY
Volba budoucího povolání, profesní potenciál, motivace, profil osobnosti, vyhledání vhodných zaměstnanců pro firmy – www.worktest.cz
Testování IQ – www.mensa.cz

INSTITUCE
Ústav pro informace ve vzdělávání – www.uiv.cz
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR – www.ippp.cz
Národní ústav odborného vzdělávání – www.nuov.cz
Výzkumný ústav pedagogický – www.vuppraha.cz
Státní technická knihovna – www.stk.cz
Národní institut dětí a mládeže, zájmové a neformální vzdělávání- www.nidm.cz
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz 
Česká školní inspekce – www.csicr.cz