Jak na konflikty, přednáška a setkání

Jak na konflikty, přednáška a setkání

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na přednášku Jak na konflikty v každodenním životě, která se uskuteční 26.4.2022 v 10 hodin v klubovně YMCA Brno. Přednáška je zdarma.

Více info a přihlášení na emailu: ymca@ymcabrno.cz

Jak na konflikty v každodenním životě

Vždyť jsem to říkala jasně. Tak proč už to zase skončilo hádkou? Čas od času se dostane do konfliktu každý z nás. Je spojen se silnými emocemi a stojí za ním nepochopení se. Jak s tím vším pracovat, abychom se domluvili lépe?

Přednáška s profesionální mediátorkou o tom, jak si poradit s každodenními konflikty, následovaná diskusí a možností konzultace vašich konkrétních situací, ať už s partnerem s dětmi nebo v práci…

Dozvíte se, jak a proč vzniká konflikt, kdy si s ním můžeme poradit sami a jak na to, abychom jej přetavili v domluvu. Co dělat, když vás ten druhý neposlouchá a jak komunikovat s člověkem, u kterého převládnou emoce. Zamilujete si kouzlo otevřených otázek a technik aktivního naslouchání. Podíváme se i na to, jak vnímají naše děti hádky, a jak komunikovat s nimi.

Něco o mně: K objevování kouzla komunikace mě přivedla práce, v níž jsem pomáhala navádět mladé nadějné vědce v jejich osobním rozvoji. A protože mne práce s lidmi na cestě za jejich rozvojem oslovila, chtěla jsem své znalosti dále rozvíjet. Absolvovala jsem dvouletý trénink Nenásilné komunikace, Ucelený základ Facilitace a v roce 2018 intenzivní výcvik Řešení konfliktů technikou mediace, který mi umožnil začít pracovat jako samostatná mediátorka. V mediaci se věnuji řešení eskalujících konfliktů. Současně nabízím i konzultace a kurzy zaměřené na to, jak spolu komunikovat tak, abychom byli schopni konfliktům předcházet či řešit sami své vznikající problémy na samotném počátku.

Plakát