Ocenění PHDr. Mileny Šimsové

Ocenění PHDr. Mileny Šimsové

Včera odpoledne předseda YMCA v ČR Jan Blažek předal PHDr. Mileně Šimsové ocenění za zásluhy a celoživotní přínos YMCA . Nominaci zaslala YMCA Brno, kde se  paní Šimsová od  roku 2001  aktivně zapojuje do činnosti YMCA Brno.
Její přínos je převážně  v oblasti zpracování historie YMCA v ČR již od počátku jejího působení .

Ve spolupráci s nakladatelstvím Emman vydala několik knih, jmenovitě:
Úzkost a naděje: dopisy, sny, události, traktáty 1940–1945  (2003),  V šat bílý odění: zápasy a oběti Akademické Ymky 1938–1945: vzpomínky, svědectví a záznamy vyprávění (2005) a Svět Jaroslava Šimsy (2013).  V roce 2006 obdržela cenu „Prix Irene“.