Kurz samostatného vedoucího YMCA

Kurz samostatného vedoucího YMCA

Kurz samostatného vedoucího YMCA

YMCA v ČR pořádá Kurz samostatného vedoucího formou víkendového školení
(34 vyučovacích hodin – z toho 22 prezenčně a 12 e-learning) zakončeného závěrečným testem.

Termín 2017

24.-26. 3. 2017, Brno

Školení je od roku 2015 povinné pro všechny vedoucí celoročních skupin YMCA a táborové vedoucí YMCA.
Kurz se skládá ze dvou částí – e-learningu (12 hodin) a prezenční části (22 hodin), která je zakončena závěrečným testem. E-learning vypracuješ před začátkem prezenční části, 12 hodin je průměrná doba pro jeho vypracování.
E-learning je pro účastníky kurzu otevřen dva týdny před zahájením kurzu. Prezenční část začíná v pátek v 17:00, končí v neděli cca v 13:30 předáním certifikátů úspěšným absolventům. Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test! Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu. Nezapomeňte si psací potřeby, při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

Absolvováním tohoto kurzu budete mít splněny kvalifikační předpoklady pro práci v YMCA na pozicích – vedoucí celoročních skupin, táborový vedoucí.

Odkaz na přihlášku -> zde

Více informací v odkazu:
http://www.ymca.cz/programy/interni/vzdelavani/samostatny-vedouci/