11 Youth for You(th)

festival, přehlídka mladých talentů

Youth for You(th) 2015

Festival Youth for You(th) neboli mládež mládeži – mládež pro tebe

je dvoudenní akce, kteá je naplněna koncerty, tanečními, divadelními vystoupeními a dalšími performance. To vše výhradně z produkce brněnské mládeže mezi 15 až 26 lety.

V roce 2016 se mimo samotný festival konaly i dvě předakce.
První z nich se uskutečnila 15. 3. na Skleněné louce – Boost4You(th). Cílem bylo povzbudit a nakopnout všechny, kteří se bojí realizovat svůj nápad, dodat jim inspiraci a přesvědčit je,
že to má smysl! Druhá předakce se konala těsně před samotným festivalem 18.4.
V Björnsenově sadu – sešli jsme se na Piknik Kvízu. Jarní občerstvení, hudba a kvíz. Nálada na festival výborně připravená, jdeme na to!

A potom už se konečně konal 6. ročník festivalu pro mladé talenty. Alternativní scéna v Industry se plnila 19. dubna účinkujícími i diváky, hudební scéna v Elevenu byla místem,
kde se performovalo 20. dubna. To jsou místa, kde se to všechno odehrálo, odzpívalo,
odtančilo a odskákalo. Dva dny plné zábavy, dva dny plné talentu.
Příště tam můžeš být i ty!!!

Kontakt: 

Web: www.youth4u.cz

Facebook: facebook festivalu