10 Suchdol nad Odrou

skauting, příroda, táboření

Jako křesťanské společenství táboříme spolu od r. 1983, ale jako YMCA jsme se ustavili v r. 1993.

Klubovnu máme na evangelické faře, kde je i hřiště a velký areál pro různorodou činnost.
Náplň je v podstatě skautská, jednou v týdnu schůzka a jednou až dvakrát za měsíc výprava či jiné akce. Křesťanská výchova je něco navíc, co skautským oddílům schází.

Vyvrcholením činnosti je pochopitelně tábor pod tee-pee na naší louce na horním toku Odry.
Na velké pronajaté louce máme skromnou chatku. Tradičními akcemi je Den země, potáborové setkání, noční hra, vánoční schůzka. Podnikáme různé projekty zaměřené na přírodu a její ochranu, vybaveni jsme pro vodáckou činnost. V letošním roce děláme stavební úpravy v klubovně a aby toho nebylo málo zřizujeme si menší klubovnu ve věži kostela.

Kontakt: 

Daniel Říčan                                                                                                                                                         Email: daniel.rican@seznam.cz